rekrutacja kierunek wf

Kierunek Wychowanie Fizyczne obejmuje wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych i nauk o kulturze fizycznej.

To kierunek stworzony z myślą o osobach, które lubią wysiłek fizyczny, doskonalenie własnych sprawności oraz pracę z młodzieżą. Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej, wychowawczej i menedżerskiej w zakresie wychowania fizycznego.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na I stopniu do wyboru są trzy specjalności:
  • edukacja przygodowa
  • wychowanie fizyczne w szkołach specjalnych i integracyjnych
Uruchomienie danej specjalności zależy od ilości chętnych osób.
Po ukończeniu licencjatu aboslwent otrzymuje dyplom nauczyciela wf oraz legitymację instruktora wybranej dyscypliny sportu. 
 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do pracy jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkołach, placówkach wychowawczych, do prowadzenia wycieczek szkolnych. Może także pracować jako instruktor w fitness klubach w zakresie wybranej specjalności.