Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Odpowiedź:
Na większości kierunków, za wyjątkiem Tańca w Kulturze Fizycznej jest to 85,00 zł
Na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej opłata ta wynosi odpowiednio: 150 zł

Na jaki numer konta wnosić opłatę rekrutacyjną?

Odpowiedź:
82 1020 4027 0000 1102 1006 9930
Bank PKO BP S.A.  w Warszawie O/Poznań
(Tylko w zakresie rekrutacji)

Ile wynosi opłata za legitymacje?

Odpowiedź: 17,00 zł

Na jaki numer konta wnosić opłatę za legitymacje?

Odpowiedź: Na otrzymany indywidualny numer konta bankowego

Jaki powinien być format zdjęcia?

Odpowiedź: Format .jpg o wymiarach: 236 x 295 pikseli

W jaki sposób uzyskać zaświadczenie lekarskie?

Odpowiedź: Zaświadczenie lekarskie wydaje lekarz uprawnionego do badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy), stwierdzający brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów (badania bezpłatne – skierowania dostępne w Biurze Obsługi Rekrutacji).

Jaki jest koszt studiów płatnych w ujęciu semestralnym?

Odpowiedź:
1. Na kierunku Wychowanie Fizyczne: 1 900,00 zł
2. Na kierunku Fizjoterapia:
   a) jednolite magisterskie: 3 000,00 zł
   b) drugiego stopnia: 2 500,00 zł
3. Na kierunku Sport: 2 000,00 zł
4. Na kierunku Dietetyka: 2 500,00 zł
5. Na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej: 2 500,00 zł
6. Na kierunku Turystyka i Rekreacja:
   a) dla studiów I stopnia: 1 900,00 zł
   b) dla studiów II stopnia: 2 000,00 zł

Czy na pierwszym stopniu będą studia niestacjonarne?

Odpowiedź: Tak

Czy są testy sprawnościowe?

Odpowiedź:
Na większości kierunków - Nie.
Na Tańcu w Kulturze Fizycznej odbędzie się egzamin z wybranych technik tanecznych,
który obejmuje:

Etap I – lekcja tańca z naciskiem na ruch a nie na technikę (punktacja 1-50)
Etap II – 1,5 minut tańca solo bez muzyki (punktacja 1-50)